การล่องเรือเกบิเค หนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่น

การเดินทาง/การเข้าถึง

How to get Geibikei Gorge?

การเดินทางโดยรถไฟ JR

เกบิเค อยู่ที่ทางใต้ของจังหวัดอิวาเตะ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เดินทางเข้าถึง ได้สะดวกด้วยรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นจากกรุงโตเกียว ใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด ประมาณ 2 ชม. ถ้าเข้ามาจากสนามบินนานาชาติ เซนไดโดยชิงคันเซ็นจะใช้เวลาเพียง 1 ชม.เท่านั้น

ดูจาก google map

ตารางเวลาเดินรถของ JR (ภาษาอังกฤษ)

เส้นทางจากสถานีเกบิเค (ภาพยนต์)

ตารางเวลาเดินทางที่เสียเวลาน้อยที่สุด

เข้ามาจากสนามบินนานาชาติเซนได

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ชม. 22 นาที

 • สถานีเซนไดคูโค

  รถ JR สายเซนไดคูโค รถด่วนพิเศษไป ทางเซนได 17 นาที

 • สถานีเซนได

  JR โทโฮคุชิงคันเซ็น ยามาบิโกะ ไปทางโมริโอกะ 31 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

เข้าเข้ามาจากสนามบินอิวาเตะฮานามากิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ชม. 7 นาที

 • สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

  แท๊กซี่ 5 นาที

 • สถานีชินฮานามากิคูโคคูโค

  JR สายโทโฮคุชิงคันเซ็น ยามาบิโกะ ไปทาง โตเกียว 28 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

การเดินทางจากโตเกียว

ระยะเวลารวม ประมาณ 2 ชม. 46 นาที

 • สถานีโตเกียว

  JR โทโฮคุชิงคันเซน ฮายาเตะ มุ่งไปทางโมริโอกะ 2 ชม. 12 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

เข้าเข้ามาจากเซนได

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ชม. 5 นาที

 • สถานีเซนได

  JR โทโฮคุชิงคันเซ็น ยามาบิโกะ ไปทาง โมริโอกะ 31 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

เข้าเข้ามาจากฮอกไกโด

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 ชม. 56 นาที

 • สถานีฮาโกดาเตะ

  JR ฮาโกดาเตะไลเนอร์ ไปทาง ชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ 19 นาที

 • สถานีชินฮาโกดาเตะโฮกุโตะ

  JR ฮอกไกโดชิงคันเซ็น ฮายาบุสะ ไปทาง โตเกียว 3 ชม. 3 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 ชม. 56 นาที

 • สถานีซัปโปโร

  JR ฮาโกดาเตะฮงเซนด่วนพิเศษ แอร์โพโตะ ไปสนามบินชินจิโตเซะ 36 นาที

 • สนามบินชินจิโตเซะ

  สายการบินแจแปนแอร์ไลน์ ไปสนามบินเซนได 1 ชม. 10 นาที

 • สนามบินเซนได

  JR สายเซ็นไดคูโค ไปทางเซนได ด่วนพิเศษ 17 นาที

 • สถานีเซนได

  JR โทโฮคุชิงคันเซ็น ยามาบิโกะ ไปทางโมริโอกะ 31 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ชม. 43 นาที

 • สถานีซัปโปโร

  JR ฮาโกดาเตะฮงเซน แอร์โพโตะ ไปสนามบิน ชินจิโตเซะ 36 นาที

 • สนามบินชินจิโตเซะ

  สายการบินแจแปนแอร์ไลน์ ไปสนามบินฮานามากิ 1 ชม.

 • สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

  แท๊กซี่ 5 นาที

 • สถานีชินฮานามากิคูโคคูโค

  JR โทโฮคุชิงคันเซ็น ยามาบิโกะ ไปทางโตเกียว 28 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

เข้าเข้ามาจากโมริโอกะ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 1 ชม. 14 นาที

 • สถานีโมริโอกะ

  JR โทโฮคุชิงคันเซ็น ยามาบิโกะ ไปทางโตเกียว 40 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

เข้าเข้ามาจากฮิระอิซูมิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 42 นาที

 • สถานีฮิระอิซูมิ

  JR โทโฮคุฮงเซน ไปทางอิจิโนะเซกิ 8 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

เข้าเข้ามาจากอิจิโนะเซกิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ. 29 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  JR สายโอฟุนาโตะ ไปทางเกเซ็นนุมะ 29 นาที

 • สถานีเกบิเค

รถไฟ POKÉMON with YOU

POKÉMON with YOU คือรถไฟที่จัดขึ้นเพื่อ คืนรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ ของโทโฮคุที่ประสบ ความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวใหญ่ทาง ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น และจากแนวคิดเพื่อให้ เด็ก ๆ จากทั่วประเทศสนุกกับการท่องเที่ยว โทโฮคุ โดยตกแต่งด้านในและด้านนอกขบวน ด้วย “ปิกาจู” ตัวการ์ตูนยอดนิยมในเกมและ ภาพยนต์อนิเมชัน บริการเดินรถไปกลับระหว่าง สถานีอิจิโนะเซกิ กับ สถานีเกเซ็นนุมะ บน JR สายโอฟุนาโตะ เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และ วันหยุดราชการ เพียงวันละหนึ่งเที่ยว กรุณาตรวจสอบวันเดินรถให้แน่ใจจากทาง โฮมเพจ

©2018Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

POKÉMON with YOU トレイン

การเดินทางโดยรถยนต์

เข้ามาจาก เซนได มิยากิ IC

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ1 ชม. 26 นาที

 • เซนได มิยากิ IC

  ผ่านทางด่วนโทโฮคุ 1 ชม.

 • อิจิโนะเซกิ IC

  ผ่านทางหลวงสาย 342, ทางจังหวัดสาย 14, ทางจังหวัดสาย 19 ใช้เวลา 26 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

เข้ามาจากสนามบินเซนได

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ1 ชม. 56 นาที

 • สนามบินเซนได

  ผ่านทางจังหวัดสาย 20 ใช้เวลา 10 นาที

 • เซนไดคูโค IC

  ทางด่วนโทโฮคุ 1 ชม. 20 นาที

 • อิจิโนะเซกิ IC

  ผ่านทางหลวงสาย 342, ทางจังหวัดสาย 14, ทางจังหวัดสาย 19 ใช้เวลา 26 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

เข้ามาจากโมริโอกะมินามิ IC

ระยะเวลารวม ประมาณ1 ชม. 40 นาที

 • โมริโอกะมินามิ IC

  ผ่านทางด่วนโทโฮคุ 1 ชม.

 • มิซุซาวะ IC

  ผ่านทางหลวงสาย 4, ทางหลวงสาย 343, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย106, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย 19 ใช้เวลา 40 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

เข้ามาจากมาสึโอะฮาจิมันไต IC

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 ชม. 1 นาที

 • มาสึโอะฮาจิมันไต IC

  ผ่านทางด่วนโทโฮคุ 1 ชม. 21 นาที

 • มิซุซาวะ IC

  ผ่านทางหลวงสาย 4, ทางหลวงสาย 343, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย106, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย 19 ใช้เวลา 40 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

เข้ามาจากฮานามากิ IC

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ1 ชม. 21 นาที

 • ฮานามากิ IC

  ผ่านทางด่วนโทโฮคุ 41 นาที

 • มิซุซาวะ IC

  ผ่านทางหลวงสาย 4, ทางหลวงสาย 343, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย106, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย 19 ใช้เวลา 40 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ1 ชม. 33 นาที

 • สนามบินอิวาเตะฮานามากิ

  ผ่านทางจังหวัดสาย 294 ใช้เวลา 6 นาที

 • ฮานามากิคูโค IC

  ผ่านทางด่วนคาไมอิชิ ใช้เวลา 10 นาที

 • ฮานามากิ JC

  ผ่านทางด่วนโทโฮคุ ใช้เวลา 37 นาที

 • มิซุซาวะ IC

  ผ่านทางหลวงสาย 4, ทางหลวงสาย 343, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย106, ทางจังหวัดสาย 289, ทางจังหวัดสาย 19 ใช้เวลา 40 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

เข้ามาจากจูซนจิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 นาที

 • จูซนจิ

  ผ่านทางหลวงสาย 206 และทางจังหวัดสาย19

 • ท่าเรือเกบิเค

เข้ามาจากสถานีอิจิโนะเซกิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 29 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  ผ่านทางหลวงสาย 284 และถนนอิมะอิซูมิ

 • ท่าเรือเกบิเค

การเดินทางโดยรถบัส

เข้ามาจากสถานีเซนได

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 ชม. 9 นาที

 • สถานีเซนได

  ถนนอาโอบะ เดิน 5 นาที

 • ป้ายรถบัส “เซ็นไดเอคิคิวซากุระโนะฮยัคคะเต็ง”

  รถบัสฮิงาชินิฮงคิวโค 1 ชม. 19 นาที

 • ขึ้นที่ป้ายหมายเลข 7 ของสถานีรสบัส ทางออก ด้านตะวันตกของสถานีอิจิโนะเซกิ

  อิวาเตะเค็นโคซือ “เกบิเคเซ็น“ 42 นาที

 • ลงป้าย (เกบิเคงุจิ)

  เดิน 3 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

ตารางเวลารถบัสทางด่วน จากสถานีเซนได ถึง สถานีอิจิโนะเซกิ

เข้ามาจากสถานีฮิระอิซูมิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 39 นาที

 • สถานีฮิระอิซูมิ

  เดิน 1 นาที

 • ป้าย “ฮิระอิซูมิเอกิมาเอะ”

  อิวาเตะเค็นโคซือ (สายตรง วิ่งระหว่าง สถานี ฮิระอิซูมิ ถึง เกบิเค) 35 นาที (วิ่งตรง) * บริการตามฤดูกาล

 • ลงป้าย “เกบิเคงุจิ”

  เดิน 3 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

ตารางเวลารถบัส จากสถานีฮิระอิซูมิ ถึง เกบิเค

เข้ามาจากสถานีอิจิโนะเซกิ

ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น ประมาณ 46 นาที

 • สถานีอิจิโนะเซกิ

  เดิน 1 นาที

 • ขึ้นที่ป้ายหมายเลข 7 ของสถานีรถบัส ทางออก ด้านตะวันตกของสถานีอิจิโนะเซกิ

  อิวาเตะเค็นโคซือ (เกบิเคเซน) 42 นาที

 • ลงป้าย “เกบิเคงุจิ”

  เดิน 3 นาที

 • ท่าเรือเกบิเค

แผนที่โดยรอบ