การล่องเรือเกบิเค หนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่น

四季|Colors of Japan Boat rides down Geibi Gorge

การคมนาคม/การเดินทางเข้าถึง

เกบิเคอยู่ทางใต้ของจังหวัดอิวาเตะ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ห่างจากโตเกียว ประมาณ 450 กิโลเมตร เดินทางโดยรถไฟความ เร็วสูงชิงคันเซ็นใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดประมาณ 2 ชั่วโมง หรือจะเดินทางจากสนามบินนานาชาติ เซนไดด้วยรถไฟชิงคันเซ็นซึ่งใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ก็จะเข้าถึงได้สะดวกเช่นกัน

การคมนาคม/การเดินทางเข้าถึง

ภาพยนต์การล่องเรือที่เกบิเค

  • MICHELIN GREEN GUIDE
  • JNTO
  • TOHOKUJAPAN