หนึ่งในร้อยของสถานที่ ทัศนียภาพที่สวยงาม และน่าท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ล่องเรือเกบิเก

四季|Colors of Japan Boat rides down Geibi Gorge

การเดินทางมา

เกบิเก ตั้งอยู่ที่ทางใต้ของจ.อิวาเตะ ซึ่งอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียว 450 กม. เดินทางโดยใช้ชิงคันเซน ใช้เวลาเร็วที่สุดประมาณ 2 ชม.และจากสนามบินนานาชาติเซนไดโดยชิงคันเซนจะใช้เวลาเพียง 1 ชม.เท่านั้น ถือได้ว่าเป็นสามารถเดินทางได้สะดวก

การเดินทางมา

ภาพยนต์การล่องเรือที่เกบิเก

  • MICHELIN GREEN GUIDE
  • JNTO
  • TOHOKUJAPAN